Diensten

Onderstaande diensten kunnen in woord en geschrift worden uitgevoerd in het Nederlands, Engels en Duits. Bij voorkeur betreft het in de tijd begrensde projecten, of doorlopende projecten met een beperkt tijdsbeslag, zodat meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd bediend kunnen worden.

Verenigings­management

Dit betreft het volledig scala van bestuurssecretaris met verantwoordelijkheid voor de uitvoering, tot het inrichten van de interne organisatie, en het extern behartigen van de belangen van de leden van de vereniging.

Secretariaats­voering

Het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten, verslagleggen of notuleren, het toedelen van acties en controle houden op de uitvoering daarvan. Zowel op regelmatige als op projectbasis.

Toezicht

In verschillende verschijningsvormen: als lid van een RvT, een kascommissie, of een ander orgaan dat toeziet op nakoming van wettelijke en statutaire verplichtingen.

Neem contact met mij op

Indien u meer wilt weten of een concrete opdracht wilt bespreken, dan hoor ik graag van u!