Afrikaanse wijsheid

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.

Ver1nig!

Een imperatief, een oproep. Kom samen, verenig je, en realiseer je gezamenlijke doelen. Vanuit de – oorspronkelijk Afrikaanse – wijsheid

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.”

Deze spreuk ziet niet alleen op de tegenstelling snel versus ver, maar ook op korte termijn versus duurzaam. Hetgeen je samen bereikt heeft meer draagvlak en houdt langer stand.

Dat zijn de keuzes die individuen of ondernemingen zich moeten voorleggen, nadat ze hebben vastgesteld waarom ze iets willen: hoe willen ze dat bereiken? Als je ervan overtuigd bent dat je dat beter samen kunt doen, bepaal dan welk samenwerkingsverband voor jou het meest geschikt is.

In “Nederland – Verenigingsland” heb je daarbij veel keuze! Langs lijnen van beroep, product, productietechniek, materiaal, nationaal of Europees etc. Ongeacht de keuze die je maakt, is het mijn sterke overtuiging dat voortdurend zichtbaar moet zijn dat je samen inderdaad verder komt, en dat de gezamenlijke resultaten datgene overtreffen wat je alleen had kunnen bereiken.

Vanuit die overtuiging geldt voor mij: Ver1nig!

Roger Loop

Roger Loop

eigenaar Ver1nig

Verenigingsmanagement. De leukste baan ter wereld!

1 september 1998 beschouw ik als een van de belangrijkste dagen in mijn leven. Dat is de dag dat ik bij Lejeune Association Management werd geïntroduceerd in wereld van het professionele verenigingsmanagement. Ik had de leukste baan ter wereld ontdekt!

Voordien had ik al ervaring als bestuurslid en voorzitter van diverse verenigingen, waarbij ik constateerde dat vrijwillig toch ook vaak vrijblijvend betekende, waardoor het behalen van gestelde doelen voor die verenigingen vaak meer geluk dan wijsheid was. Dat moest beter kunnen!

Ondergedompeld in de theorie van het verenigings­management, te beginnen bij het Propeller Model zoals onderwezen door Peter Tack bij de VU, heb ik sindsdien voortdurend praktijk en theorie verbonden. Vele verenigingen later, laatstelijk via de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, heb ik op 1 oktober 2020 Ver1nig opgericht, om verenigingen en andere samenwerkingsverbanden zowel praktisch als theoretisch bij te kunnen staan.